Skip to content

Inter-view

mlm milioner

Pre Launch / Стартер

Добре Дошли

Радваме се да Ви посрещнем!

\“По-доволни от колкото очаквате\“

Благодаря, че посетихте сайта. В период съм на изграждане, на страницата.

Емил Лесов

Happy

АвтоБиоГрафия

 • Роден край –  гр. София България
 • Дейност от 2009 г. – #Маркетинг #МрежовМаркетинг #Лидер
 • Един от създателите на лидерска организация Health Party, която подкрепя хора от 16 държави към по- висок стандарт и по- здравословен живот
 •  

 Хобита

 • RC автомобили- RC More Hobbies More Life
 • Макети с Пико влакове @RCMoreHobbiesMoreLife
 • Организация на партита / Здравно парти
 • Плуване
 • Планината и природата
 • Пътуване с приятели на различни места
 • Четене на книги и списания
 •  Споделяне и обмен на знания и опит
 • Запознаване на ценни хора с ценни хора
 • Свирене на барабани
 •  

Идеи

 • Опазване на околната среда
 • Висш морал в човечеството
 • По-голяма отговорност и развитие на личността
 • Ценност- междуличностни взаимоотношения
 •  

Мисли

 • Добро утро Свят, аз Съм тук и ти си вече друг…
 • Да предполагаш не означава да мислиш

 

AutoBioGraphy

 • Homeland – Sofia Bulgaria
 • Activity since 2009 – #Marketing #NetworkMarketing #Leader
 • One of the founders of the leading organization Health Party, which supports people from 16 countries to a higher standard and healthier life
 •  

Hobbies

 

 • RC cars- RC More Hobbies More Life
 • Models with Pico trains @RCMoreHobbiesMoreLife
 • Party organization / Health party
 • Swimming
 • The mountain and nature
 • Travel with friends to different places
 • Reading books and magazines
 • Sharing and exchanging knowledge and experience
 • Introducing valuable people to valuable people
 • Playing drums
 •  

Ideas

 • Environmental protection
 • Higher morality in humanity
 • Greater responsibility and personal development
 • Value – interpersonal relationships
 •  

Thinks

 • Good morning World, I am here and you are already another …

 

Събития

Скорошни събития, срещи, партита & игри

Форма за Контатки

EmoLesov.com

Back to top